Groep 4 en mijn kind

Als je kind in groep 4 zit leert het natuurlijk weer veel nieuwe dingen. Een compleet overzicht van wat meisjes en jongens in groep 4 gaan leren delen we graag met je aan de hand van dit bericht. We onderscheiden in het artikel sociale vaardigheden en vakken voor de algemene vorming. Per onderdeel lichten we kort toe wat een leerling van groep 4 moet beheersen om twee keer per jaar die belangrijke Cito-toetsen te maken. We eindigen met de vraag hoe je als ouder je kind kan helpen zodra het in groep 4 begint.

Splitsing van vakken


Zoals gezegd maken we onderscheid tussen de sociale vakken en vakken voor kennis. Het is belangrijk om te beseffen dat kinderen in groep 4 zich op die twee fronten gaan ontwikkelen. De sociale skills worden zichtbaar door het meer samen willen spelen en bij de groep willen horen, terwijl kinderen in groep 4 vaak ook meer en meer willen weten van de wereld om hen heen en voor allerlei nieuwe info openstaan. Zo is het dat de dagen in groep 4 doorgaans goed gevuld met vakken die zich op de sociale kant richten en vakken die tegemoet komen aan het leren van theorie, plannen, strategieën en vaardigheden voor bijvoorbeeld rekenen en taal.

Samenwerken en samenspelen


Gezien worden, samenspelen, samenwerken en vormgeven aan de eigen individu zijn nog maar een paar van de factoren die een kind in groep 4 meemaakt. De sociale ontwikkeling is in groep 4 in volle gang. De kinderen leren tijdens de lessen sociale vorming hoe ze om moeten gaan met anderen, zichzelf en emoties een plek kunnen geven. Afhankelijk van de methode die de leerkracht gebruikt duiken leerlingen enorm de diepte in en leren ze zichzelf in een jaar tijd op een heel andere manier kennen. Zo worden kinderen in groep 4 meer zeker en krijgen ze kennis van hun omgeving en anderen. Belangrijke voorwaarden om nog verder tot groeien te komen.

Vakken algemeen


Toetsen in groep 4
Om in beeld te krijgen of leerlingen in groep 4 goed mee kunnen komen met de lesstof op het gebied van de algemene vakken worden er vele toetsen afgenomen. Er wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de toetsen vanuit de methode en de toetsen van Cito. De methodetoetsen zijn op korte termijn en gaan over de inhoud die in de weken ervoor aan bod kwam. De Cito-toetsen zijn van de lange termijn en geven een beeld van wat een kind geleerd heeft in een half jaar onderwijs. De Cito’s worden tweemaal per jaar afgenomen, namelijk in januari en in mei. De uitslag van Cito-toetsen is doorgaans belangrijker voor de verdere ontwikkeling. De Cito-toets groep 4 oefenen kan goed helpen bij de voorbereiding op deze toets.

Hulp voor je kind


Natuurlijk wil je je kind graag helpen in groep 4. Hoe pak je dat u het beste aan zonder het stukje zelfstandigheid kapot te maken? Kinderen in groep 4 hechten zowel aan een stukje zelfstandigheid als een stukje betrokkenheid en kunnen prima zelf om hulp vragen. Voor ouders is het dan ook aan te bevelen om betrokkenheid te tonen door te vragen wat er op school is gedaan en hoe het verder gaat. Opdrachten van school kun je door je kind zelf laten doen, maar wel controleren zonder dat je direct alle fouten verbetert. Je kind moet ook leren om fouten te maken en deze zelf te verbeteren of van een fout juist weer te leren.